Informacje dotyczące publikacji materiałów prasowych i reklamowych

Publikacja informacji prasowych

Ze względu na charakterystykę portalu i dużą ilość nadsyłanych materiałów, w sposób nieodpłatny będą publikowane jedynie materiały prasowe spełniające następujące kryteria:

  • dotyczące konferencji i wydarzeń sportowych dostępnych dla szerokiej publiczności nieodpłatnie
  • dotyczące charytatywnych wydarzeń sportowych
  • dotyczące wyników prac badawczych realizowanych przez uznane instytucje naukowe, dotyczących zarówno zagadnień treningowych, jak i wykorzystywanego sprzętu sportowego

Inne materiały prasowe mogą być publikowane w formie artykułów sponsorowanych zgodnie z cennikiem reklamowym.

Testy produktów

Testy produktów przeprowadzane są po przesłaniu przez producenta lub dystrybutora produktów przeznaczonych do testowania. Czas oczekiwania na publikację jest różny, w zależności od przesłanego produktu (najszybciej: batony, przekąski, odżywki białkowe) co wynika z konieczności sprawdzenia jego działania. Testy produktów takich jak odżywki przedtreningowe czy suplementy wspomagające regenerację są przeprowadzane na grupie kilkuosobowej i są wypadkową opinii testujących osób.

Nie publikujemy artykułów sponsorowanych w formie testu produktowego.