Trening siłowy pomaga w walce ze stwardnieniem rozsianym

trening stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane i metody terapii tej choroby są obszarem ciągłych badań naukowców całego świata. Publikowane w ostatnich latach wyniki badań pokazują, że trening siłowy może być skuteczną metodą wspomagającą terapię tej choroby. W badaniach prowadzonych wśród osób cierpiących na stwardnienie rozsiane stwierdzano, że trening siłowy poprawia komfort życia chorych.

Czym jest stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą, zwyrodnieniową chorobą, która dotyka ośrodkowego układu nerwowego. Choroba ta charakteryzuje się zniszczeniem mieliny, ochronnej powłoki, która otacza komórki nerwowe. Uszkodzenie to zakłóca przepływ informacji między mózgiem a ciałem i może prowadzić do szerokiego zakresu objawów, w tym osłabienia mięśni, zmęczenia, paraliżu i ślepoty.

Badania nad efektem terapeutycznym treningu siłowego

Przeprowadzono dziesiątki badań naukowych sprawdzających wpływ treningu oporowego na rozwój choroby i komfort życia chorych. Spośród badań przeprowadzonych w ostatniej dekadzie, stwierdzono między innymi:

  • Spowolnienie rozwoju choroby poprzez zwiększenie objętości mózgu pod wpływem treningu siłowego. W przypadku chorych ze stwardnieniem rozsianym, objętość mózgu maleje szybciej niż u osób zdrowych[1]
  • Poprawę nastroju i obniżenie uczucia zmęczenia u osób chorych pod wpływem treningu siłowego[2].
  • Poprawę funkcji poznawczych u osób chorych[3]
  • Poprawę aktywacji mięśni połączone ze zmniejszeniem ich spastyczności[4]

Biorąc pod uwagę zainteresowanie naukowców tematem leczenia stwardnienia rozsianego za pomocą treningu siłowego, jogi, pilatesu i treningu na niestabilnym podłożu możemy liczyć, iż w najbliższym czasie pojawią się nowe badania na ten temat.

Więcej o zaletach treningu siłowego możesz przeczytać w poniższych artykułach:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mogą Cię zainteresować