Trening siłowy poprawił wydajność kolarzy torowych

kolarz torowy

W najnowszym wydaniu magazynu Journal of Sports Sciences znajdziemy wyniki badania przeprowadzonego na grupie kolarzy torowych. Celem badania przeprowadzonego przez grupę angielskich badaczy było sprawdzenie wpływu treningu siłowego na moc generowaną przez kolarzy w trakcie obrotu korbą podczas sprintów (135 obrotów korbą na minutę).

O badaniu

W badaniu udział wzięła grupa 12 kolarzy torowych startujących w zawodach profesjonalnych o randze krajowej lub międzynarodowej. Przed badaniem dokonano pomiarów generowanych mocy i aktywności mięśniowej, po czym każdy z badanych rozpoczął realizację 12-tygodniowego planu treningowego składającego się z 2 treningów siłowych tygodniowo, opartych o ćwiczenia wielostawowe takie jak martwy ciąg, przysiad ze sztangą oraz wyciskanie na suwnicy. Protokół testowy, według którego sprawdzano efektywność interwencji treningowej wyglądał następująco:

Ustawiono ergometr izokinetyczny, aby odtworzyć pozycję rowerową każdego uczestnika; wszyscy uczestnicy używali w swoich rowerach torowych korby o długości 165 mm. Zawodnicy wykonywali typową rozgrzewkę na ergometrze z wybranym przez siebie tempem pedałowania i oporem przez co najmniej 10 minut, a następnie wykonywali jeden 4-sekundowy sprint zapoznawczy przy 135 obr./min. Zawodnicy następnie wykonywali 3 × 4 s sprinty w pozycji siedzącej z prędkością 135 obr./min, przeplatane sprintami 2 × 4 s w siadzie z prędkością 60 obr./min na izokinetycznym ergometrze z 4-minutową przerwą między wysiłkami. Wybrano tempo pedałowania 135 obr./min, ponieważ jest ono reprezentatywne dla tempa pedałowania podczas lotu na 200 m w kolarstwie torowym i mieści się w optymalnym zakresie tempa pedałowania dla kolarzy torowych[1].

W trakcie badania kolarze wykonywali także treningi kolarskie, zgodnie z periodyzacją opracowaną przez trenera prowadzącego każdego z kolarzy (2-3 sesje treningowe tygodniowo).

Efekty treningu siłowego u badanych kolarzy

Przewidywany maksymalny ciężar możliwy do podniesienia w przysiadzie wzrósł po interwencji treningu siłowego (przed: 108,6 ± 29,5 kg, po: 116,2 ± 28,5 kg). Średnia moc generowana podczas obrotu korby w tempie 135 obr/min znacznie zwiększyła się po treningu siłowym (przed: 467,6 ± 88,9 W, po: 494,1 ± 91,2 W, P = 0,028, ES = 0,29). Podczas testów kolarskich wykonywanych po interwencji naukowcy nie stwierdzili żadnego negatywnego wpływu treningu siłowego na wyniki kolarzy, Zdaniem prowadzących badanie naukowców, wyniki osiągnięte w badaniu mają szansę ulec dalszej poprawie pod wpływem poprawy koordynacji wynikającej z większej ilości sesji kolarskich w sezonie, jednak ze względu na terminarz zawodów nie jest możliwe prowadzenie dalszych testów.

Więcej o treningu siłowym u kolarzy możesz przeczytać tutaj.

Źródło: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2022.2080159

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mogą Cię zainteresować