Czy Crossfit jest kontuzjogenny? Ciekawe badanie z Brazylii.

crossfit kontuzje

Crossfit to jedna z najpopularniejszych form treningowych ostatnich lat. Przez wiele osób jest uważana za aktywność kontuzjogenną i niebezpieczną. Czy tak jest w rzeczywistości? Brazylijskie badanie przeprowadzone na grupie ponad 600 osób trenujących Crossfit miało na celu znalezienie odpowiedzi na to pytanie.

Jak wyglądało badanie?

Organizatorzy badania szukali uczestników w Social Mediach, wśród osób aktywnie trenujących Crossfit. Do badania zgłosiło się 606 osób, z czego 264 osoby to mężczyźni a 342 to kobiety. Średni wiek uczestników wynosił niecałe 3 lat, a staż treningowy wynosił przeciętnie dwa lata, choć w grupie znalazły się zarówno osoby relatywnie początkujące, jak i takie z ponad 4 letnim stażem treningowym. Co ciekawe, blisko 60% uczestników trenowało 5 lub 6 razy w tygodniu.
Badacze kontaktowali się z uczestnikami za pośrednictwem Internetu, zbierając informacje w formie ankiety. Tylko osoby które odpowiedziały na wszystkie pytania były uwzględniane w wynikach badania.

Rezultaty badania

Uczestnicy badania zaraportowali 644 kontuzje w trakcie jego trwania, co przekłada się na średnio 3.51 kontuzji na każde 1000 godzin treningu Crossfitowego. Kontuzji w trakcie trwania badania doświadczyło 359 osób (59,2%), z czego 165 z kontuzjowanych osób doświadczyło dwóch lub więcej kontuzji w trakcie trwania badania.

Większość (56,3%) ze zgłoszonych kontuzji nie spowodowało przerwy w treningach. Spośród pozostałych urazów, 9,5% (61 z 644) sklasyfikowano jako minimalne, 12,3% (79 z 644) jako lekkie, 10,9% (70 z 644) jako średnie, 11,1% (71 z 644) jako ciężkie. Z całkowitej liczby 644 kontuzji, niespełna 55% (354) wymagało interwencji lekarza lub fizjoterapeuty. Najczęściej zgłaszano urazy w obrębie barku (21,3%), odcinka lędźwiowego kręgosłupa (18,3%) i kolan (13,4%).

Interpretacja wyników: czy Crossfit jest kontuzjogenny?

Wyniki prowadzonego badania potwierdzają dane zebrane w poprzednio publikowanych pracach badawczych. Badanie prowadzone na Duńskich Crossfiterach w 2017 roku wykazało kontuzje u 56% trenujących w ciągu poprzedzającego roku[1], a wysoką częstotliwość urazów obręczy barkowej potwierdza dedykowane badanie z 2016 roku[2]. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że wystąpienie 3,5 kontuzji na 1000 godzin treningu nie jest wynikiem znacząco odstającym od innych sportów. Przykładowo wśród biegających rekreacyjnie występuje 7.7 kontuzji na każde 1000 godzin uprawiania sportu[3], zawodników futbolu amerykańskiego od 6 do 8 kontuzji na 1000 godzin a piłka nożna skutkuje 8 urazami na 1000h.

Nieco mniej kontuzji na tysiąc godzin ekspozycji występuje w podnoszeniu ciężarów (2.4 – 3.3) oraz trójboju siłowym – od 1 do 4.4 kontuzji[4]. Również najbardziej klasyczna forma treningu siłowego, kulturystyka, z 0.24 do 1 kontuzji na 1000 godzin wykazuje niższą częstotliwość występowania kontuzji[5].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mogą Cię zainteresować